Novator Servise

Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці

Найменування Ціна (грн)
1 Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці 1150 Харків

Стаття 18 Закону України з ОП Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.  Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці