Novator Servise

Навчання та перевірка знань

Найменування Ціна (грн)
1 Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців з загальних питань охорони праці. Детальніше 500 Харків

Курс «Загальні питання охорони праці» включає моніторинг чинного законодавства з охорони праці, принципи організації охорони праці на підприємстві, вивчення вимо Закону України « Про охорону праці», вивчення правил безпечної експлуатації електро- та іншого обладнання. За результатами проходження курсу фахівці Вашого підприємства набудуть практичних навичок з надання першої медичної допомоги, розслідування нещасних випадків та загалом методів їх недопущення, оформлення необхідних документів тощо.

Novator Servise

Електробезпека

Найменування Ціна (грн)
2 НПАОП 40.1-1.21-98 , ПТЕ , ПБ в електроустанновках Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки. Детальніше 600 Харків

Навчання для працівників, які зайняті на роботах з ремонту, обслуговування та експлуатації електроустановок, електричних приладів або електроінструменту. Курс включає вивчення вимог ПБЕЕС та ПТЕЕС. Слухачі за результатами курсу здобудуть (актуалізують) знання з електробезпеки, набудуть навичок першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом, методів уникнення позаштатних ситуацій, пов’язаних з електрикою.

Novator Servise

Роботи підвищеної небезпеки

Найменування Ціна (грн)
3 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Детальніше 500 Харків
4 НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Детальніше 500 Харків
5 НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Детальніше 500 Харків
6 НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів. Детальніше 500 Харків
7 НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів. Детальніше 500 Харків
8 НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Детальніше 500 Харків
9 НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки. Детальніше 700 Харків
10 НПАОП 0.00-1.14-70 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Детальніше 700 Харків
11 НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів. Детальніше 700 Харків
12 НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. Детальніше 500 Харків
13 НПАОП 60.3-1.01-10 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів». Детальніше 700 Харків
14 НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. Детальніше 700 Харків
15 НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості. Детальніше 500 Харків
16 НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухо-пожежонебезбечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Детальніше 700 Харків
17 НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Детальніше 500 Харків
18 НПАОП 73.11-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. Детальніше 500 Харків
19 НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок. Детальніше 700 Харків
20 НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок. Детальніше 700 Харків
21 НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві , зберіганні та застосуванні хлору. Детальніше 500 Харків
22 НПАОП 0.00-1.46-70 Правила безпеки при зберіганні, перевезені та застосуванні сильнодіючих отруєних речовин. Детальніше 700 Харків
23 НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря. Детальніше 700 Харків
24 НПАОП 11.1-1.01-08 Правила безпеки праці в нафтогазовидобувній промисловості України. Детальніше 700 Харків
25 НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах. Детальніше 700 Харків
26 НПАОП 0.00-1.69-13 НПАОП 40.1-1.21-98 Навчання та перевірка знань з Правила ТЕ теплових установок і мереж. Детальніше 600 Харків
27 НПАОП 23.1-1.01-08 Правила охорони праці в коксохімічному виробництві. Детальніше 600 Харків
28 НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості. Детальніше 600 Харків
29 НПАОП 27.0-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії. Детальніше 600 Харків
30 НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки в ливарному виробництві. Детальніше 600 Харків
31 НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів. Детальніше 600 Харків
32 НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів. Детальніше 600 Харків
33 НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт. Детальніше 600 Харків
34 НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2.2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Детальніше 600 Харків
35 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Детальніше 600 Харків
36 НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Детальніше 600 Харків
37 НПАОП 0.00-7.15-18 Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. Детальніше 600 Харків
38 НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Детальніше 600 Харків
39 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць. Детальніше 600 Харків
40 НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарській промисловості. Детальніше 600 Харків
41 НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування. Детальніше 600 Харків
42 НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна. Детальніше 600 Харків
43 НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості. Детальніше 600 Харків
44 НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону. Детальніше 600 Харків
45 НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів. Детальніше 600 Харків
46 НПАОП 15.4-1.10-92 Правил безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції. Детальніше 600 Харків
47 НПАОП Надійна та безпечна експлуатація виробничих будівель та споруд. Детальніше 600 Харків

Повний комплекс навчання з правил охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та правил безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки. До них можна віднести: правила безпеки при роботі з обладнанням, що працює під тиском, підіймальними пристроями, ліфтами, ескалаторами, навантажувачами, при виконанні вантажно-розвантажувальних, стропильних робіт, виконання робіт на висоті, при роботі з інструментами та приладами. Також ми проводимо навчання з правил безпеки систем газопостачання (ПБСГ), з безпечної експлуатації будівель і споруд, правил безпеки при роботі з продуктами розділення повітря тощо.

Novator Servise

Пожежна безпека та медицина

Найменування Ціна (грн)
49 НПАОП Навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум). Детальніше 600 Харків
50 НПАОП Цивільний захист населення (для працівників підприємств). Детальніше 0 Харків
51 НПАОП Цивільний захист населення для керівників (перші особи) та для начальників штабів Цивільної оборони. Детальніше 600 Харків
52 НПАОП Техногенна безпека. Детальніше 600 Харків
53 НПАОП Навчання практикум з надання першої долікарської медичної допомоги. Детальніше 600 Харків

Знання у галузі пожежної безпеки та володіння навичками першої медичної допомоги при опіках та ураженні чадним газом – запорука запобігання виникненню аварійних ситуацій та максимального зменшення жертв. Наші викладачі проведуть навчання з так званого «пожежно-технічного мінімуму», який включає усі необхідні знання з пожежної безпеки. Крім того наш центр проводить навчання з цивільного захисту населення та техногенної безпеки.

Novator Servise

Інші нормативні акти

Найменування Ціна (грн)
54 НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. Детальніше 600 Харків
55 НПАОП 0.00-3.23-18 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. Детальніше 600 Харків

Курс включає вивчення основних вимог  нормативно-правових актів, які регламентують використання засобів індивідуального захисту працівників на робочому місці, а також вимог щодо видачі спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електроенергетичної галузі.

Звертаємо увагу, що заняття проходять у просторих класах, обладнаних усім необхідним для освітнього процесу. У нашому центрі працюють найкращі викладачі, які досконало володіють теорією та мають великий практичний досвід!

Novator Servise

З'явилися питання? Звертайтеся!

Наші консультанти допоможуть із заповненням документів, нададуть розклад занять і дадуть відповідь на всі Ваші запитання.


Задати питання