Novator Servise

Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

Найменування Ціна (грн)
15 НПАОП 24.1-1.07-10 Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості 1150 Харків

Дія Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов’язана з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією підприємств, які здійснюють виробництво продукції основної хімічної промисловості, технічне обслуговування та проведення ремонтних робіт устаткування.


Ці Правила застосовуються на підприємствах з виробництва продукції основної хімічної промисловості, а саме:
сірчаної кислоти (з колчедану, сірки, сірчистих газів, одержуваних при випалюванні сульфідних руд і сірководню);
суперфосфату простого;
складних добрив (амофосу, нітроамофосу, нітрофоски);
концентрованих добрив (подвійного суперфосфату, обезфторених фосфатів);
тукосумішей;
екстракційної фосфорної кислоти;
бури;
борної кислоти;
борних добрив;
фтористих солей (кріоліту, фтористого алюмінію, натрію фтористого, калію фтористого, кремнійфтористого натрію).


Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників підприємств з виробництва продукції основної хімічної промисловості.