Novator Servise

Правила безпеки в ливарному виробництві

Найменування Ціна (грн)
30 НПАОП 27.5-1.15-97 Правила безпеки в ливарному виробництві 850 Харків

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності і організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у сфері ливарного виробництва.
Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час здійснення технологічних процесів у ливарному виробництві.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників під час організації та виконання робіт, пов’язаних із експлуатацією і ремонтом обладнання підприємств і дослідно-промислових ливарних цехів.