Novator Servise

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Найменування Ціна (грн)
5 НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 1150 Харків

Ці Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, на-лагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуа-тації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин.  Дія цих Правил поширюється на: - ліфти електричні з тяговим або жорстким приводом та гідравлічні (далі – ліфти); - ліфти з іншими приводами в частині реєстрації, перереєстрації, прове-дення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації; - малі вантажні ліфти в частині обліку проведення технічного огляду та ек-спертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації; - електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії; - будівельні підйомники.

Дія цих Правил не поширюється на ліфти, які установлені: а) в шахтах гірничої промисловості; б) на суднах та інших плавучих спорудах; в) на літаках та інших апаратах, які літають.