Novator Servise

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Найменування Ціна (грн)
3 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 1150 Харків

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.
Ці Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (далі - обладнання під тиском), а саме:
опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;
парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
бойлери;
енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (далі - СРК));
котли-утилізатори (парові та водогрійні);
котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;
котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (далі - ВОТ);
посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110 °C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50 °C перевищує тиск понад 0,5 бар;
цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
барокамери;
трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;
трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;
редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110 °C.
Ці Правила не поширюються на:
котли, автономні пароперегрівачі та економайзери, призначені для використання у транспортних засобах;
опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;
котли з електричним обігрівом;
котли з об’ємом парового і водяного простору 10 л і менше, у яких добуток робочого тиску в барах на об’єм в літрах не перевищує 200;
теплоенергетичне устаткування, спеціально сконструйоване для застосування на підприємствах ядерної енергетики;
пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості;
проточні газові водонагрівачі;
змійовики для нагріву води в квартирних плитах;
опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;
посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;
посудини місткістю не більше 25 л незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей. При визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, який займають футерівка, труби та інші внутрішні пристрої. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внутрішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;
посудини і балони місткістю не більше 25 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 200;
посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в самих посудинах відповідно до технологічного процесу;
посудини, що працюють під вакуумом;
посудини, що встановлені на морських, річкових суднах та інших плавучих засобах, у тому числі на морських бурових установках;
посудини, встановлені на літаках та інших літальних апаратах;
повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;
посудини спеціального військового призначення;
прилади парового і водяного опалення;
трубчаті печі;
частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), що не відключаються, конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловолого-віддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;
посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм;
трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;
посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники);
трубопроводи, встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об’єктах підводного призначення;
трубопроводи, встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;
трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II-IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;
зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою;
трубопроводи атомних електростанцій та установок;
трубопроводи спеціальних установок військових об’єктів;
трубопроводи із неметалевих матеріалів.