Novator Servise

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Найменування Ціна (грн)
43 НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості 1150 Харків

Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації, які здійснюють роботи з поліграфії, реконструюються,тбудуються чи проектуються, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.
Правила містять встановлені вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного устаткування, виробничих процесів та робочих місць.


Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками підприємств в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.