Novator Servise

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Найменування Ціна (грн)
10 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 1150 Харків

Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.
Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які вико-нують роботи із застосуванням інструменту та пристроїв.
електроінструмент класу I - електроінструмент, у якого деталі, що пере-бувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка - заземлювальний контакт. В електроінструменті такого класу допускається, щоб деталі, що пере-бувають під напругою, мали основну ізоляцію, а окремі деталі - подвійну або посилену ізоляцію;
електроінструмент класу II - електроінструмент, у якого деталі, що пере-бувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. У електроінст-рументу такого класу відсутні пристрої для заземлювання;
електроінструмент класу III - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого внутрішні та зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою. Електроінструмент такого класу призначений для живлення від автономного джерела струму або від загальної мережі через роздільний тра-нсформатор або перетворювач з роздільними обмотками.