Novator Servise

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

Найменування Ціна (грн)
18 НПАОП 73.11-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях 1150 Харків

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з виробленням хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, збиранням, обробленням й видаленням відходів, відновленням матеріалів, проведенням наукових досліджень та розробок в галузі природничих та технічних наук, вищих навчальних та вищих професійно-технічних навчальних закладах під час виконання робіт в хімічних лабораторіях.


Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт в хімічних лабораторіях.


Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи в хімічних лабораторіях.