Novator Servise

Правила охорони праці у сільськогосподарській промисловості

Найменування Ціна (грн)
40 НПАОП 01.0-1.02-18 Правила охорони праці у сільськогосподарській промисловості 1150 Харків

Ці Правила поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві і відповідно до законодавства використовують найману працю, та працівників, що працюють у сільськогосподарському виробництві. 

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.