Novator Servise

Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна

Найменування Ціна (грн)
42 НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна 1150 Харків

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану зі зберіганням та переробкою зерна.


Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців та працівників при виконанні робіт (технологічних процесів) зі зберігання та переробки зерна.