Novator Servise

Правила охорони праці при виробництві , зберіганні та застосуванні хлору

Найменування Ціна (грн)
21 НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві , зберіганні та застосуванні хлору 1150 Харків

Ці Правила встановлюють загальні вимоги з охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору.


Ці Правила застосовують при експлуатації таких об’єктів:
а) підприємств, цехів, відділень, дільниць з вироблення каустичної соди, хлору та водню всіма методами електролізу розчинів хлориду натрію (калію) або соляної кислоти;
б) підприємств, що пов’язані зі споживанням, зберіганням, наливом та зливом рідкого хлору з ви користанням усіх типів хлорної тари;
в) підприємств, що здійснюють транспортування хлору по трубопроводах, а також перевезення рідкого хлору транспортними засобами.


Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарської діяльності, які займаються вироб ленням, зберіганням, транспортуванням, застосуванням хлору.


Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників при організації й виконанні робіт, пов’язаних із виробленням, зберіганням, транспортуванням, застосуванням хлору.