Novator Servise

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Найменування Ціна (грн)
19 НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок 1150 Харків

Ці Правила встановлюють вимоги до стаціонарних і пересувних компресійним холодильних установок, що працюють по замкнутому циклу з використанням аміаку в якості холодильного агента. Вимоги Правил поширюються на проектування, монтаж, експлуатацію і ремонт холодильних установок.


Вимоги цих Правил поширюються в повному обсязі і на холодильні установки або їх елементи, заповнені аміаком, але знаходяться з яких-небудь причин в неробочому стані.