Novator Servise

Правила улаштування електроустановок

Найменування Ціна (грн)
127 ПУЕ NEW Правила улаштування електроустановок 850 Харків

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) визначають будову, принципи улаштування, особливі вимоги до окремих систем, їх елементів, вузлів і комунікацій електроустановок. ПУЕ встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.

ПУЕ враховує вимогинаціональних стандартів, будівельнихнорміправил, галузевих нормативів та інших документів, які належать до предмету регулювання ПУЕ. Положення ПУЕ застосовують під час проектування нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту електроустановок. ПУЕ складаються з окремих розділів, поділених на глави, які унормовують конкретні питання улаштування електроустановок