Novator Servise

Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт

Найменування Ціна (грн)
33 НПАОП 28.0-1.33-13 Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт 1150 Харків

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з ковальсько-пресовими роботами.


Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час ковальсько-пресових робіт.


Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з поділу вихідних матеріалів, листового штампування, холодного об’ємного штампування і висадження, гарячого кування і штампування.