Novator Servise

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць

Найменування Ціна (грн)
39 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць 1150 Харків

Правила містять вимоги, що пред'являються до пристрою і безпечної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів і селищ.

 

В цих правилах описано заходи, що забезпечують безпеку праці.

 

Ці правила призначені для інженерно-технічних працівників підприємств водопостачання та водовідведення, а також фахівців проектних і налагоджувальних організацій.