Novator Servise

Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів

Найменування Ціна (грн)
14 НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів 1150 Харків

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана  з експлуатацією  сталевих технологічних трубопроводів з небезпечним технологічним середовищем (далі - трубопроводи) у переробній промисловості. 

 

Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці та безпечної експлуатації під час технічного обслуговування, ремонту, модернізації та контролю за технічним станом трубопроводів низького тиску (до 10 МПа), які класифікуються залежно від технологічного середовища та розрахункових параметрів тиску і температури згідно з додатком 1, і трубопроводів високого тиску (понад 10 МПа).

 

Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з експлуатації трубопроводів.

 

Вимоги цих Правил не поширюються на трубопроводи:

ацетилену й кисню;

пари і гарячої води;

газів, що містять горючий пил і волокно;

водопостачання і каналізації;

які є невід’ємною частиною обладнання;

що створюються на період будівництва, монтажу або реконструкції підприємства зі строком експлуатації не більше одного року.