Novator Servise

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Найменування Ціна (грн)
20 НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок 1150 Харків

Ці Правила визначають вимоги до пристрою і безпечної експлуатації стаціонарних і пересувних холодильних установок загального призначення вітчизняного виробництва та
поставляються з-за кордону, які працюють по замкнутому циклу з використанням в якості холодильних агентів R12, R22, R502 і інших.


Вимоги Правил поширюються на проектування, монтаж та експлуатацію фреонових установок одиничною продуктивністю не менше 3,5 кВт (3000 ккал / ч).


Вимоги цих Правил поширюються і на холодильні установки або їх елементи, заповнені хладонами, що знаходяться з яких-небудь причин в неробочому стані.


При проектуванні, монтажі та експлуатації нових холодильних установок вимозі цих Правил повинні дотримуватися в повному обсязі.