Novator Servise

Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки

Найменування Ціна (грн)
2 НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕC, Правила експлуатації електрозахисних засобів Навчання та перевірка знань на ІІ-V групу Допуску (до та понад 1000В) з електробезпеки 1250 Харків

Вимоги  цих  Правил  поширюються  на  працівників,  що обслуговують  діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і  є  обов'язковими  для  всіх  споживачів  та  виробників електроенергії,  незалежно  від  їх  відомчої  належності  і  форм власності на засоби виробництва.

Вимоги   цих   Правил  повинні  виконуватись  під  час експлуатації   діючих   електроустановок,   електричних   станцій,  електричної    частини    ТАВ,   ЗДТУ,   районних   котелень,   що обслуговуються споживачами,  під час виконання  в  них  монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт. 

 

Адміністративно-технічні працівники - Керівники, начальники служб і відділів підприємств, заступники вказаних осіб, а також інженери, техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративні  функції.

Оперативні працівники - Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери і техніки, начальники змін, чергові по будинку і щитах керування, члени оперативновиїзних бригад.

Оператино-ремонтні працівникі - Ремонтні працівники, спеціально навчені і  підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок.

Працівники ремонтні- Працівники, навчені і допущені до ремонту і технічного обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ в електроустановках.

Працівники електротехнічні - Працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок.

Працівники електротехнологічні - Працівники, посада або професія яких пов'язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов'язки котрих не стосуються обслуговування його електроприводу.

Після проходження навчання та складання іспиту кожен слухач отримує посвідчення відповідного зразку та два витяги з протоколу, а саме:

1) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

2) Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

 

Кожен працівник задіяний до виконаня робіт або керування роботами підвищеною пожежною небезпекою повинен проходити навчання з "Правил пожежної безпеки України" а саме:

1) відповідальні особи - 3 рази на рік

2) робочі професії - 1 раз на рік

Замовити навчання з "Правил пожежної безпеки України"