Novator Servise

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Найменування
142 ЗУ "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Постанова КМУ № 956 від 11.02.2002 р. (зі змінами) Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

 

Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки, а також на всіх суб'єктів господарювання, які мають намір розпочати будівництво об'єктів підвищеної небезпеки.

 

Декларація безпеки складається на основі дослідження суб'єктом господарювання ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (далі - рівня ризику), що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів.

 

Для об'єктів підвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларація безпеки складається як самостійний документ, а для об'єктів підвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються, ліквідуються), - як складова частина відповідної проектної 
документації.

 

Деларація включає в себе:

  • результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику; 
  • оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної  небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів; 
  • перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів; 
  • відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій
  • експертиза декларації
  • розробка та супровід