Novator Servise

Експертиза повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки ризику

Найменування
143 Постанова КМУ № 956 від 11.02.2002 р. (зі змінами) Експертиза повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки ризику

Експертиза повноти дослідження ступеня небезпеки та оцінки ризику, а також обґрунтованості та достатності прийнятих щодо зменшення рівня ризику, готовності до дій з локалізації і ліквідації наслідків аварій рішень.

 

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається відповідним територіальним органам Держпраці