Novator Servise

Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

Найменування
146 Наказ № 338 від 18.12.2000 р. "Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів" Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

Це Положення визначає загальні засади паспортизації потенційно небезпечних об'єктів та порядок її здійснення для забезпечення державного обліку ПНО, а також накопичення і актуалізації (оновлення) відповідної інформації у базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів.

 

У тридцятиденний термін після отримання акта (розпорядчого документа) територіального органу державного нагляду у сфері ЦЗ або відповідного центрального органу виконавчої влади щодо проведення паспортизації ПНО подає до місцевого органу державного нагляду у сфері ЦЗ оформлений паспорт потенційно небезпечного об'єкта на машинному та паперовому носіях. Копія паспорта потенційно небезпечного об'єкта залучається до наглядової справи ПНО. 

 

Паспорт потенційно небезпечного об'єкту подається на реєстрацію до  "Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії"