Novator Servise

Верхолаз

Найменування Ціна (грн)
57 7129 Верхолаз 1800 Харків

Програма навчання 6-го розряду:
     -принцип організації верхолазних робіт;
      - технологію і правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, вимоги до якості робіт;
      - правила роботи на риштувань, підмостків, драбин, автомобільних підйомниках і т.п .;
      - правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних Лямочні і безлямкового монтажних поясів, монтажних однорольних блоків;
      - норми безпечного використання верхолазного спорядження;
- правила безпечної роботи з ручними і механічними лебідками, талями;
      - правила в'язання вузлів для з'єднання тросів і канатів;
      - правила роботи з механізованим інструментом;
      - правила вико-використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - порядок і правила ведення обов'язкової документації під час виконання верхолазних робіт;
      - організацію рятувальних робіт;
      - прийоми надання долікарської допомоги;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час робо-ти на висоті.