Novator Servise

Водій навантажувача

Найменування Ціна (грн)
72 8334 Водій навантажувача 1200 Харків

Програма навчання 2-горозряду: будова, технічні характеристики, принцип роботи та правила безпечної експлуатації автонавантажувачів;
правила безпечного застосування змінних  вантажозахоплювальних пристроїв;
причини виникнення несправностей автонавантажувача та способи їх усунення;
правила безпечного виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання вантажів автонавантажувачами;
виробничі (експлуатаційні) інструкції.
керування всіма типами автонавантажувачів;
застосовувати змінні вантажозахоплювальні пристрої для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, складування та укладання різних видів вантажів;
норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;
щозмінний огляд, технічне обслуговування та поточний ремонт автонавантажувача і його змінних вантажозахоплювальних пристроїв.