Novator Servise

Підготовка до проведення перевірки та її проходження

Найменування
76 НПАОП Підготовка до проведення перевірки та її проходження

- передача частини своїх завдань з питань охорони праці;

-  перевірка документації з питань охорони праці на підприємстві;

- перевірка наявності необхідних розпорядчих документів та правильності їх оформлення, їх коригування та розроблення у разі необхідності;

- перевірка відповідності організації та проходження навчання з питань охорони праці;

- перевірка правильності оформлення журналів реєстрації проведених інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки;

- перевірка відповідності діючих нормативно-правових актів з охорони праці, що діють на підприємстві вимогам НПАОП 0.00-4.15-98;

- перевірка організації проведення медичних оглядів працівників , що працюють в шкідливих або небезпечних умовах праці, та там де є потреба в професійному доборі.