Novator Servise

Розробка декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Найменування
76 Постанова № 48 від 07.02.2018р. Розробка декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6 до Порядку, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7 до Порядку, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Заява на розробку декларації