Novator Servise

Абонентське обслуговування (до 20 працюючих)

Найменування Ціна (грн)
81 НПАОП , ЗУ про охорону праці Абонентське обслуговування (до 20 працюючих) 5000 Харків

Якщо компанія не має можливості мати штатного фахівця з охорони праці – пропонуємо аудиторське обслуговування з охорони праці нашими фахівцями , які забезпечать:

- підготовку проектів документів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;

- підготовку документів для отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки;

- розроблення    профілактичних    заходів, спрямованих  на  усунення  шкідливих  і   небезпечних   виробничих факторів,    запобігання   нещасним   випадкам   на   виробництві, професійним захворюванням та  іншим  випадкам  загрози  життю  або здоров'ю працівників;

- розроблення інструкцій з охорони праці, положень та програм;

- складання програм проведення вступного інструктажу з питань охорони праці;

- контроль проведення та належного оформлення інструктажів на робочому місці;

- ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди;

- належне оформлення документації з питань охорони праці;

- контроль за дотриманням працівниками  вимог  законів  та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

- інформування    та    надання   роз'яснень   працівникам підприємства з питань охорони праці;

- проведення   аудиту  охорони  праці  та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства, в тому числі підготовка та оформлення поточної документації по охороні праці для Замовника - згідно Закону України "Про охорону праці" та специфіки підприємства;

- необхідними матеріалами - роздруківки, журнали, плакати, нормативна документація  і т.д.;

- організацію, при необхідності, медоглядів, навча-ння спеціалістів Замовника в спеціалізованих учбових центрах.

-  складання звітності з охорони праці за встановленими формами та інше.

 

Договір на обслуговування складається строком не менш ніж на 6 місяців, з подальшою пролангацією.

В вартість входить "Аудит підприємства з охорони праці"

 

Заява на абоненське обслуговування