Novator Servise

Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва на виконання робіт або експлуатацію устаткування, машин та механізмів підвищеної небезпеки

Найменування
82 постанова КМУ 1107 зі змінами Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва на виконання робіт або експлуатацію устаткування, машин та механізмів підвищеної небезпеки

Акредитація НААУ №70422 від 14.01.2018р. ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014

Деларація відповідності матеріально-технічної бази 

Сертифікат ISO 9001:2015

Деларація №1 щодо забезпечення конфеденційності інформації

Декларація №2 щодо неупередженості та незалежності

Процедура подання і розгляду апеляцій, скарг та спірних питань

 

Висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Плата за проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання визначається відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1251.

 

"ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання під-вищеної небезпеки» затверджений Постановою КМУ від 26 жовтня 2011"

№ 927 від 10.10.2012

№ 76 від 11.02.2016

№ 48 від 07.02.2018

№ 330 від 10.04.2019

 

Заява на експертизу для експлуатації устатковання, машин та механізмів підвищенної небезпеки

 

Заява на експертизу для виконання робіт підвищенної небезпеки